Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

ZARZĄD
Koła Łowieckiego Nr 1 „ PUSZCZA „ w Piszu na podstawie § 56 pkt 1 zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła na dzień 19 sierpień 2017 roku o godz. 9:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Piszu ul. Warszawska 1.

porządek obradPolityka cookies