Ocena prawidłowości odstrzału 2016/2017

Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej w sezonie 2016/2017
odbędzie się dnia 17 marca 2017 o godz. 11:30 w siedzibie Nadleśnictwa Pisz.
Myśliwi, którzy w dniu oceny nie będą mogli stawić się z trofeami, powinni je dostarczyć
do oceny za pośrednictwem kolegów z koła.

Polityka cookies