Składka PZŁ na 2017r

Macierzyści członkowie Koła Łowieckiego
Nr 1 PUSZCZA w  Piszu
           


       Zarząd Koła Łowieckiego Nr 1 PUSZCZA w Piszu informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 23/   016 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 14 września 2016 r. składka członkowska na 2017 rok wynosi: 
               
                  normalna   357,00 zł.

                      ulgowa   197,00 zł.

w ramach składki zawarte jest ubezpieczenie myśliwych NW i OC, które wynosi 37,00 zł. zarówno przy składce normalnej jak i ulgowej.

Składka ulgowa przysługuje:

- członkom PZŁ, którzy ukończyli 70 lat najpóźniej do 31 grudnia 2016r.,

- uczącej się młodzieży (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej, która do 31 grudnia 2016 r. nie ukończyła 25 lat).

          Składki prosimy wpłacić najpóźniej do 10 listopada 2016 r. w kasie Koła w każdy czwartek w godzinach od 1500 do 1700  lub na rachunek bankowy w

                 PKO BP O/Pisz Nr 41 1020 4753 0000 0902 0054 5459.

Skarbnik Zarządu Koła

Danuta PoredaPolityka cookies