Ocena prawidłowości odstrzału 2015/2016

Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej w sezonie 2015/2016
odbędzie się dnia 18 marca 2016 o godz. 13:30 w siedzibie Nadleśnictwa Pisz.
Myśliwi, którzy w dniu oceny nie będą mogli stawić się z trofeami, powinni je dostarczyć
do oceny za pośrednictwem kolegów z koła.Polityka cookies